1.Aşama: Şematik Tasarım

Bu aşama, Proje için birlikte vizyon ve hikâye oluşturmamızla başlar. Adımlarla vizyon, grafik ve fiziksel formda detaylandırılır.

Fizibilite Çalışması

Kaynak Envanteri ve Fizibilite Çalışması sırasında, Müşterinin isteklerini ve tasarıma yön verecek düzenlemeleri, bütçeyi, coğrafi ve kültürel özellikleri belirleriz.

Topladığımız verileri, tasarım çalışmasıyla birlikte bir dizi kılavuz oluştururuz.

Saha Analizi

Derinlemesine bir Saha Analizi, arazi özellikleri, topografyası, doğal yaşamı, bitki örtüsünü ve çevrenin diğer yapılarının yanı sıra toprak, rüzgâr ve iklim verilerinin dökümünü ortaya çıkarırız. Sahadaki mevcut yapılar ve hizmetler araştırırız. Yaklaşımımızın bir parçası olarak, doğal veya inşa edilmiş saha özelliklerini benimseyerek yeni yapıları mevcut peyzaja entegre ederiz.

Topluluk Atölyeleri

Çalışmalarımıza dahil olan herkes projeye odaklanarak, ilham verici ortak bir vizyon oluştururlar. Katılımcı sürecimiz, proje sahipleri ve takım arkadaşlarımızdan, daha geniş katılımcı topluluğuna kadar tüm paydaşların söz sahibi olmasını sağlar. Özellikle uluslararası projeler için bu adım, farklı geçmişlere sahip insanları ortak bir vizyon oluşturmak üzere bir araya getirmemizi sağlar.

Programlama

Önceki adımlarda toplanan bilgilerin yanı sıra, bir müşteri anketi ve diyagram oluşturma araçlarını kullanarak, Programlama adımı proje için başarıya yönelik öncelikleri ve kriterleri belirler. Mekânın çoklu fonksiyonları ve bu fonksiyonlar arasındaki ilişki tanımlanır. Bir taban ölçüsü ve bir ölçek belirlenir. Programlama adımı, yazılı bir özetle sonuçlanır.

Kavramsal Tasarım

Müşteri ve Mimari Ekip arasındaki ortak vizyonumuza dayanarak, yapının hikayesini ve çevre ile ilişkisini ifade eden grafikler, illüstrasyonlar ve kavramsal 3D modeller şeklinde bir kavramsal tasarım öneririz.

Şematik Tasarım

Vizyon, Şematik Tasarım aracılığıyla detaylandırılır. Gerçek boyutlar ve ölçek atanır, yönlendirme ve yerinde entegrasyon tanımlanır. Şematik Tasarım hizmetlerimizin kapsamı, büyük ölçekli master planlamadan mobilya ve kaplamalar gibi ayrıntılı tasarım çalışmalarına kadar uzanır.

İnşaat Maliyet Ön Tahmini

Proje için uygun bir taşeron listesi belirlendikten sonra görüşmeler yapılır. Seçilen taşeron ile birlikte, proje için bir Ön İnşaat Maliyet Tahmini hazırlar. Birlikte, tüm seçenekleri değerlendirmek ve anlamlı bir inşaat maliyeti tahminine ulaşmak için Genel Yüklenici, Alt Yükleniciler ve Tedarikçiler ile görüşerek maliyet tahminin her bir bileşenini analiz ederiz.

2.Aşama: İnşaat Belgeleri

Bu aşama, tasarıma “yakınlaştırır” ve projeyi CAD çizimlerine dönüştürür. Müşteri ve uzman danışmanlarla iş birliği içinde hassas malzemeler belirlenir.

Tasarım Geliştirme

Tasarım Geliştirme aşamasında, tasarıma dahil olan ve danışmanlardan gelen belgeler, senkronize etme sürecini başlatırken, Müşteri ile yakın çalışmaya devam ediyoruz. Tasarım, İnşaat Belgeleri aşaması için gereken tüm detayları ve spesikasyonları bir araya getirmek için daha ayrıntılı olarak hazırlıyor ve tanımlıyoruz.

Danışman Koordinasyonu

Ekibimiz, projenin genel vizyonunu ve “tutarlı bütününü” odakta tutarken, çeşitli uzmanlık alanlarında Danışmanlarla doğrudan koordinasyon sağlar. Danışmanlar, her projenin özelliklerine bağlı olarak şunları içerebilir: Yapı Mühendisleri, Makine Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Peyzaj Mimarları, İç Mimarlar, Aydınlatma Tasarımcıları, Sera Uzmanları, Toprak Mühendisi ve diğerleri.

İç Tasarım

İç Tasarım aşamasında ekibimiz, iç cepheler ve 3D modeller oluşturmak için dolaplar, sıhhi tesisat armatürleri, döşeme, tezgahlar, cihazlar vb. için bir malzeme listesi ve tedarikçi seçimi belirlemek için Müşteri ve Danışmanlar ile koordinasyon sağlar

Tasarım ve İmalat Projeleri

Danışmanlardan alınan belgelerin eksiksiz ve doğru olması, koordine edilen tasarımın doğruluğunu yansıtacaktır. Her projenin özelliklerine bağlı olarak, bu belgeler şunları içerebilir: Oturum Planları, Kat Planları, Yükseklikler, Kesitler, Yapısal Planlar, Mekanik Planlar, Statik Planlar, Aydınlatma / Elektrik Şemaları, İç Yükseklikler, Duvar / Zemin / Çatı / Detay Bölümleri, Mimari Detaylar, Merdiven Ayrıntıları, Pencere ve Yer Planları, Sıhhi Tesisat Fikstürü Programları ve İç Cephe Kaplama Programları.

Teklif Verme ve Pazarlık

Genel Yüklenici, Alt Yüklenicilerden teklifler alır. İhale ve Müzakere sürecinde, gelen teklifleri gözden geçirmek için Genel Yüklenici ile görüşür ve pazarlık yaparız; seçenekleri analiz ederek, proje yaklaşımının gerektiğinde nasıl değiştirilebileceğini veya ayarlanabileceğini değerlendiririz.

3.Aşama: İnşaat

Hizmetlerimiz içerisinde olan, Sözleşme Yönetimi hizmetimiz şirketimizce tanımlanır. Bu aşamada ekibimiz, müşteri ve danışmanlar arasında bir köprü görevi görür, inşaat sürecini denetler ve ortaya çıkabilecek sorunlar ve sorulara ek açıklamalar ve belgelerle yanıt vermek için daima hazır olur.

Saha Ziyareti

Düzenli saha ziyaretleri yapan ekibimiz, sahada Müşteri temsilcisi olarak hizmet vermektedir. Genel Yüklenici ve Alt Yüklenicilerine danışmak için mevcut olan projenin inşaat hızı ve ilerlemesi hakkında bilgi sahibi oluruz ve saha müdahalesi için gerektiğinde Danışmanları koordine ederiz.

İnşaat Muhasebesi

İnşaat Muhasebesi sırasında ekibimiz, Genel Yüklenici ve Alt Yüklenicilerinin aylık harcamalarını gözden geçirir. Faturalandırmanın işin ilerleyişine göre yapıldığını doğrular ve maliyetleri tahminlerle karşılaştırırız. Yüklenicinin planlanmamış veya beklenmedik maliyet muhasebelerine müdahale eder, projenin ilerleyişini ve programını gözden geçiririz.

Tamamlayıcı Bilgiler

ASI/ Architectural Supplemental Information (Mimari Ek Bilgi belgeleri) Genel Yüklenici ve Alt Yükleniciler tarafından talep edilen ek bilgileri sağlarız. Ekibimiz, RFI / Requests for Information (Bilgi Taleplerine yanıt vermek) Tedarikçilerden, Alt Yüklenicilerden, imalatçılardan, spesikasyonlardan ve eksik/hatalı projelerden gelen atölye çizimleriyle belgeleri koordine ederiz

Projenin Tamamlanması

Tasarımı, nihai projenin gerçekleştirilmesine kadar tamamen geliştirmek ve optimize etmek için, inşaat süreci boyunca ve fiziksel montaj sırasında Yükleniciler ve Danışmanlarla müzakere ederiz. Her tasarım için hedefimiz; ancak müşteri içeri girip, vizyonu yaşamaya başladığında gerçekleşir. Yapılarımız hem onları kullanan kişileri yansıtır, hem de yaşamın olumlu bir şekilde gelişmesi için sürekli evrim sağlar.