1986 doğumlu Mert Hacıemiroğlu, 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine devam ederken İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Mert, mesleki tecrübesinde geleneksel binalardan taban izolatörlü yapılara kadar çeşitli yapıların yapısal tasarımında yer almıştır. Ardgermeli ve betonarme yapıların tasarımının yanı sıra yığma yapıların tasarımında yer almıştır. Mert Hacıemiroğluayrıca sismik değerlendirme ve güçlendirme projelerine de katılmıştır. Profesyonel kariyeri boyunca, CFRP ile sismik güçlendirme, depolama tankı tasarımı, ardgerme döşeme tasarımı ve çeşitli yapıların inşaat takibi gibi yapısal mühendisliğin farklı yönlerinde deneyim kazanmıştır. Ayrıca Mert Hacıemiroğlu, ACI, AISC ve ASCE gibi ulusal ve uluslararası tasarım kodları hakkında bilgiye sahiptir.